Regelbunden service och bästa kvalitet på alla delar är avgörande för optimal drift av din anläggning. 

PRISLISTA 2017

Löpande priser

 • Timdebitering vid löpande arbete

  690kr/tim

 • Km-ersättning, utgår från Fjärås

  5,50kr/km

 • Hembesök/felsökning minimiavgift

  1200kr/besök

Poolteknik/reningsverk (material tillkommer)

 • Montering Filteranläggning Basic

  6900 kr

 • Montering/anslutning cirkulationssystem pool/reningsverk

  2900 kr

 • Installation UV-C ljus

  1200 kr

 • Installation komplett Phalen minimaster pH/klor

  3900 kr

 • Byte av filtersand/filterglas

  1900 kr

 • Byte cirkulationspump

  Från 1500 kr

 • Montering värmepump ink. by-pass

  4500 kr

 • Service Minimaster

  Från 1000 kr

 • Montering LED-lampor i pool vid nyinstallation

  250 kr/st

 • Montering Jet stream

  Från 5500 kr

Montering Liner (material tillkommer)

 • Montering ny liner på betongplatta

  12000 kr

 • Montering snäpp-in list

  2000 kr

 • Tillägg linermontage vid trappa på pool

  3000 kr

 • Planslipning av betongplatta vid ojämnheter

  Från 6500 kr

 • Tillägg vid Aqua o linerbyte urmontering/återmont

  3000 kr

 • Tillägg linerbyte vid befintlig jet stream

  1500 kr

Montering Poolskydd (material tillkommer)

 • Montering poolskydd automatiskt lameskydd (ovan vatten)

  4500 kr

 • Montering poolskydd automatisk lamellskydd*(under vatten)

  6500 kr

  *Trall på bryggan ingår ej, el kan behövas från behörig elektriker

 • Montering RoyalTec Poolskydd (under vatten)

  2500 kr